6.4.11

Portre Sanatı

Tarihçiler

Homerod: Tarih yazarı. 8 yy. 460-450 0rj. Roma kopyası. Napoli ve İzmirde.

Thukydides: 460-396. Atinlı tarihçi. Altın madeni işleticisi. Miltiades in akrabası.

Xenophon: Tarihçi yazar. 430-354 Sokrates’in öğrencisi. Anabasis 10 binlerin dönüşü eserinin yazarı

Demosthenes: 384-322 orj portre 280.

Siyasi Kişilikler

Perikles: 495-429

Themistokles: Atinalı devlet admı 493 arhon seçildi. Tiranlara rağmen halkı perslere karşı örgütlüyor. Akropolde kuzey ve batı surlarını yaptırdı. Pire Limanının surunu kuvvetlendirdi.

Archidamos: Sparta kralı 476-427/26 Perslere karşı 1. Peleponnes Savaşı

Aischines: 389-314 Rhetoriker ve Politikacı. Öğretmen oğlu. II. Philipp i, Demosthenes ve Timarhos’a karşı destekliyor. Onlar tarafından sürgüne yollanmış.

Olympiodoros: 280 Komutan.

Doğa Filozofları

Heraklit: 544-483 Filozof. Rahip sülalesinden ressam. Materyalist. Marks ve Engels ve Lenin i etkilemiş.

Sofistler

Sokrates: 470-399. Atina’lı filozof. Taşçı ve ebenin oğlu. Yazılı eser bırakmamış. Platon ve Ksenophonla dialogları önemli kaynaklar. Eğitmen. Epikür’ü etkilemiş. Skeptikerleri etkilemiş. Yaşam ile ölüm üzerine araştırmaları var.

Platon: Filozof. 427-347. Aristokrat kökenli. Annesi Solon’un akrabası. Sokrates’in öğrencisi. Sok. ölümünden sonra Kyrene (Afrika), Mısır, Sicilya yı gezer.Pythagoras’ın ( 540-500 Samos’lu matematikçi) düşüncesiyle karşılaşır. 390 da Tiran I. Diyonisos /Sirakuza) hışmına uğrayıp, esir olarak satılır. Öğrencisi Annikeiris satın alıp, kurtarır. 386 da Atina’da Akademiyi kurar. Herşeyin kökeni, varoluş nedeni Toprak, su, hava ateştir der.

Aristotales: 384-322 Filozof. Babası doktor. 366 da plton un öğrencsi oldu. 342 de Büyük İskenderin yanında. 355 de periptor oldu. 322 de Chalkis’e yollandı (İskendrin ölümünden sonra). Botanik, zooloji, felsefe, matematik hukuk mantık bilimleri ve metafizik ile ilgilendi. Malzeme= hyle, biçim=morfe Malzeme ve biçim ilişkisinin sonuçlarının araştırdı.

Theophrast: Lesbos’lu filozof. 373-288. Atinalı. Aristotales in arkadaşı ve sempatizanı.

Stoiker

Epikur: 342-270 Filozof. Demokrit hayranı (atom çekirdeği araştırmalar). 310 da Midilli de Filozof okulunu kuruyor. 306 da okulu Atina’ya taşıyor. Okula Kepos= bahçe adını veriyor. Ölümüne kadar başöğretmen olarak aklıyor. Kanonik (Lojik=mantık), fizik, ethik çalışmaları var.

Zenon: 333-262. Logik etik fizik çalışmaları var.

Chrysippos: 276-204. Portre postum. Kilikya doğumlu Atinalı filozof. Logik etik fizik çalışmaları var. Zenon la birlikte materyalizmi oluşturdu.

Skeptiker

Karneades: Kyrene li 214-129. Atina’da ki 3. akademinin kurucusu. Skeptikerlerin baş temsilcisi.

Tragedya Yazarları ( Drama)

Aischylos: 525-456 Eleusis te doğmuş.Sicilya Gela da ölmüş. Perslere karşı Maraton ve Salamis savaşlarına katılmış.

Sophokles: 496-406. Portre 380. Silah fabrikatörünün oğlu. 123 dramasından, 7 si tam.

Euripides: 485/484-480. Salamis doğumlu- 406 Pella da ölmüş. 17 tragedyası var.


Şairler

Pindar: Şair. 522-446. Boetyalı Atina’da tahsil yapmış, asil aileden. Perslere sempati duymasına rağmen, Atinalıların başarısını övmüş. Demokrasiyi aslında benimsememiş şair. Şiierlerinde asillerin asaleti övgü kaynağı.

Menandros: 342-293 Şair.

Rhetoriker

Hyperides: 390-322. Atinalı Rhetoriker. İsokrates in öğrencisi. Belki Platon un da öğrencis. Demostehenesle birlşikte makedeon karşıtı.

Lysias: 445-380. Atinalı Rhetoriker. Sicilyalı bir aileden. 0 tiranın çöküşü ailesinin mallarını kaybetmesi, kardeşinin ölümü üzerine konuşmaları var.
LysiasHyperidesHyperidesPindarososMenandrosMenandrosAischylosSophoklesSophoklesEuripidesZenon


EpikurChrysipposKarneadesSokratesSokratesPlaton


Aristotales


HeraklitThemistoklesPeriklesArchidamosAischinesTukhydidesKsenophonHomerosHomerosDemostenesDemostenesTemistokles KahiniHiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.